Reishi & andra kostillskott.

Livskraften från "Fjärran Östern"
"Det långa livets svamp" som den kallas i Asien, har hört till kuluren i Asien i årtusenden. Idag uppskattas dess välgörande funktioner även utanför Asien.
- Med Reichipulver & extrakt
- Med vitamin C.
- Vegan.

Reishi (Gandoderma Incidum) är en svamp som växer i Kina, men som används både i Kina, Japan, USA och Europa. Svampen har olika namn, i Kina kallas den Ling Zhi medan den i Japan och hos oss är mer känd som Reishi.
Tidigare användes den endast av kungligheter på grund av dess höga råvarupris. Idag odlas den i anläggningar, torkas och mals för att bevara näringsämnena och säljs som hälsokost.
I närmare 4000 år har den brukats och den förekommer flitigt i sagor och berättelser. I Kina går den under namnet odödlighetens svamp och man anser t.o.m att den kan bromsa åldringsprocesser.

Allmänt om Reichi svamp: Den är känd för att ge en lång livslängd och ha föryngrande egenskaper. Reishisvamp har rapporterats kunna förebygga cancer och ha anti-bakteriella egenskaper.

Det medicinska parlamentet i kina anser att reishisvampen besitter viktiga medicinska egenskaper.

Det sägs att:

Reishi är adaptogen vilket betyder att den återställer balansen i kroppen.
Reishisvamppulver kan ätas dagligen utan några bieffekter. Om den intas regelbundet hjälper den till med att mjuka upp förhårdnade artärer, stärka immunförsvaret, lungor och andningsvägarna.

Den mest berömda naturhistoriska bok i kina som är från 1578 kan man läsa att genom regelbunden användning av Reishisvamp får man ökad livskvalitet och viktreducering.

Reishisvamp är godkänt som medicin i Kina och Japan.

Den är adaptogen kan den verka både uppiggande och lugnande allt efter kroppens behov.

Reishi har också visat sig lindra plågorna vid höjdsjuka bland klättrarna i Himalaya. Det beror på att den stimulerar blodcirkulationen vid lågt atmosfäriskt tryck. Te kokt på Reishi hjälper också om du råkat ut för svampförgiftning.

Det finns många rapporter att den har mycket positiv verkan mot Alzheimers sjukdom och åderförkalkning, men dessa är ännu inte helt vetenskapligt bevisade. Med anledning av svampens stimulerande effekt på benmärgen skyddar den cancerpatienter under strålbehandling och cellgiftskurer. Man använder också Reishi i fuktighetskrämer och produkter för huden då den slätar ut rynkor, reducerar fräknar och åldersfläckar.

Forskning på reishi har visat att det verkar lugnande på det centrala nervsystemet och sömnlöshet. Både insomningsproblem och sömnen kan förbättras.

Ny forskning bekräftar effekten vid kronisk bronkit, bronkialastma och en rad andra allergiska sjukdomar. De verksamma substanserna förhindrar frisättningen av allergener och undertrycker samtidigt deras aktivitet.

Hälsofördelar med reishipulver

Inom kinesisk medicin anses den vara ett av de mest verksamma preparaten som finns att tillgå och den verkar utjämnande på organismen. Den används i Kina för att behandla en mängd olika hälsoproblem som sömnstörningar, hjärt- och cirkulationsproblem, astma, allergier, hepatits och övervikt.
Den är rik på vitaminer, mineraler, magnesium, kalium, kalcium, zink, koppar, mangan, geranium, polysakarider och aminosyror. Modern forskning i USA och Japan bekräftar svampens blodtryckssänkande effekt och dess effekt på ett högt kolesterolvärde. Den anses även hämma frisättandet av histamin, som uppkommer vid en allergisk reaktion.
Det säges att den verkar avslappnande på centrala nervsystemet och i Asien används den som naturmedel vid cancerterapier, för att stärka individen.
Denna vitalsvamp står för livskvalité och välbefinnande. Precis det som många söker i dagens jäktade samhälle och vill uppnå. Om Reishi verkligen gör att du känner dig odödlig eller om det bara är en myt, är något som du själv kan prova om det stämmer!