Syra/basbalansen - pH-värde

Ät kost som inte försurar din kropp!

Syra/basbalansen är ett ganska nytt begrepp man allt mer börjar ta hänsyn till.

Det var dr Ragnar Berg som i Tyskland och Sverige på 30-talet påvisade att vissa födoämnen är syrabildande och att vissa andra är basbildande för kroppen.

Grundregeln är att frukt och grönt skapar basiska reaktioner i kroppen medan annan föda skapar en sur reaktion. Vi intar överlag allt för hög koncentration av sur föda anser man och därmed för lite basisk föda.

varningstriangel.jpg
Ät mer grönsaker och frukt! och minska risken för kroppslig försurning.

Olika organ i kroppen behöver olika pH-värden. Blodet är exempelvis alltid svagt basiskt: pH-värde 7,38 - 7,42. I magsäcken är pH-värdet väldigt surt, ca 1.7 beroende på saltsyran. I tunntarmen sker vårt största näringsupptag. Här ska pH-värdet vara neutralt, dvs. ca 7 till svagt basiskt.


Tarmens enzymer är viktiga för näringsupptaget och är beroende av en svagt basisk miljö, därför anses försurning vara så allvarigt för kroppens funktion. Vid för mycket syra i kroppen anses kroppen få det jobbigare att bibehålla en god syra-basbalans och kroppen bör därför neutraliseras.

En försurad kropp med för mycket syra kan innebära följande:
Fibrer (kostfibrer) håller magen och tarmarna i trim!
Vid obalans lagras syra i bindväven
Vid obalans lagras syra i lederna
Vid obalans tas basiskt kalk i från skelettet
Vid obalans tas basiskt bikarbonat från blodet

Symptom vid försurning
Försämrad matsmältning, tarmbesvär, förstoppning, leversjukdomar, gallsten, trötthet, ilska, irritation, högt blodtryck, muskelstelhet, parasitsjukdomar och Candida, stroke, dålig syn, skört skelett, övervikt och astma. Degenerativa sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, förtidigt åldrande och diabetes.

Försurningen anses även påskynda frigörandet av fria radikaler.