Rosacea.

Rosacea är ett kroniskt och inflammatoriskt sjukdomstillstånd som vanligen uppträder som vuxenakne, men som också kan drabba ögonen (okulär rosacea) eller ge förgrovad näsa (rinofyma). Dessa tre varianter kan uppträda var för sig eller, oftare, tillsammans. Sjukdomen uppkommer som regel efter 30 års ålder. Sjukdomen är kronisk, men uppkommer i skov.

Rosacea beror på en inflammation, men är inte bakteriell. Troligen uppkommer sjukdomen till följd av förändringar i blodkärlen, och det finns en ärftlig komponent i uppkomsten.[1]

Uppkomsten av rosacea kan definieras som en inflammatorisk reaktion på en normal miljö, och personer med rosacea har visat sig ha större mängd Toll-like receptor 2 (TLR2) i huden än friska och personer med psoriasis eller atopiskt eksem. TLR2 påverkar keratinocyterna i huden, och rosacea verkar därför bero på en förändrad kalciumberoende utsöndring av kallikrein 5 (KLK5) från keratinocyterna. Detta skulle kunna förklara att rosacea förvärras av flera utlösande faktorer[2] (mat, solljus, stress, menstruation, med mera).

Rosacea drabbar ungefär 10% av befolkningen, och bryter sällan ut före 30 års ålder. Det drabbar oftare personer av nordeuropeiskt ursprung. Kvinnor drabbas oftare än män, men de män som drabbas får oftare fymatös rosacea.[3]

Rosacea kallas ibland vuxenakne efter dess vanligaste symtom: finnar. Till skillnad från tonårsfinnar uppträder inte rosacea med pormaskar. Aknen kan vara lokaliserad var som helst i ansiktet, men sällan på kroppen i övrigt. Vid rosacea kan också finnas en rodnad i ansiktet eller delar av ansiktet.[1] Finnarna kan vara ytliga (papuler) eller djupa (pustuler).

Till följd av tillväxt av talgkörtlarna kan, vanligen män, få rimofyma, en förgrovad näsa.[1] Ögonrosacea kan ge torra ögon, rinnande ögon, röda ögon, synförändringar och smärta.[4]

Rosacea kan uppkomma i olika varianter, vilka kan uppkomma tillsammans eller enskilt.[3]

Erytematotelangiektatisk rosacea, som uppträder som ständigt rodnad (erytem) i delar av ansiktet.
Papulopustular rosacea, som uppträder med ytliga eller djupa finnar med eller utan erytem.
Fymatös rosacea, som uppträder med förtjockad hud och oregelbundna noduler (hudknölar). Det kan drabba näsan (rinofyma), pannan, kinderna, öronen eller hakan.
Okular rosacea, som yttrar sig i inflammationer i ögonen eller ögonlocken, och drabbar ungefär 58% av fallen.
Granulomatös rosacea, som yttrar sig i hårda bruna, röda eller gula knölar eller knottror. Varianten är inte inflammatorisk.
Förutom de fysiska besvären, kan rosacea ge psykiska besvär till följd av hur utseendet förändras.[