IBS

Vad är IBS?
IBS (irritable bowel syndrome) eller Colon irritabile är en av världens vanligaste sjukdomar. Hela 15-20% av Sveriges befolkning har återkommande besvär och ont i magen som kan kopplas till diagnosen IBS. Sjukdomen är något vanligare hos kvinnor än män och debuterar normalt innan 40 års ålder. IBS drabbar ofta unga aktiva personer och kallas ibland för stressmage eller ballongmage. Trots att sjukdomen är så vanlig saknas både kunskap och effektiv behandling för sjukdomen.

Symtom.
Vanliga symtom för IBS är oregelbunden tarmfunktion med diarré, omväxlande diarré och förstoppning, magknip och buksmärtor. Många patienter känner också utspändhet eller uppkördhet i magen och besväras av gaser. Därför kallas IBS ibland för ballongmage. För många som drabbas av IBS har sjukdomen en starkt negativ inverkan på vardagen. Återkommande magknip och hastiga toalettbesök skapar oro och upplevs ofta som ett hinder i vardagen.

Diagnos.
På grund av att man inte fullt känner till orsaken till varför vissa drabbas av IBS finns heller inget enkelt sätt för läkaren att ställa diagnos. På grund av att man inte fullt känner till orsaken till varför vissa drabbas av IBS finns heller inget enkelt för läkaren att ställa diagnos.

För att ställa diagnosen som i sjukvårdens diagnoskodspråk kallas K58.0 eller K58.9 (IBS med eller utan diarré) använder man istället ett antal kriterier som patientens besvär ska uppfylla. Läkaren ska också kunna utesluta andra allvarligare orsaker till besvären.

Behandling

Idag finns ingen effektiv medicinsk behandling av IBS utan man försöker istället lindra de olika symtomen. De som ofta får förstoppning, gaser eller diarréer kan få viss hjälp av preparat som påverkar något eller några av dessa symtom.

Vanligen får patienterna också prova att justera sin kost för att se om vissa födoämnen förvärrar symtomen. Genom att utesluta dessa kan symtomen eventuellt lindras. Ett ökat fiberintag provas ofta men kan också ge ökade problem. Att behandla IBS med probiotika har också prövats men det finns ännu inga belägg för att sådan behandling är effektiv. Även olika terapiformer som till exempel IBS-skolor, avslappning, hypnos och kognitiv beteendeterapi har prövats med viss framgång eftersom oro och stress anses kunna förvärra symtomen.

Många av de läkemedel som testats har varit ineffektiva eller förenade med svåra biverkningar och det finns inga tecken på att nya effektiva mediciner är på väg ut på marknaden.

Avsaknaden av effektiv behandling har gjort att många patienter med IBS är utelämnade till att testa en mängd olika preparat och prova sig fram med förändringar i sin kosthållning genom att experimentera med att undvika olika födoämnen. För många kan dock problemen till och med förvärras när de börjar experimentera med olika fiberprodukter med ökad gasbildning, uppsvälldhet och smärtor som följd. Inte sällan behövs en kombination av kost, behandling, motion och förändrade rutiner för att komma tillrätta med besvären.

En läkare eller dietist kan ställa diagnos och ge råd och förslag på behandling av dina besvär.

Toppsäljare:
1. Probiotic 12.
2. Aloe vera Drinking gel, Peach.
3. Aloe vera Drinking gel, Honung.