Borrelia.

Borrelia, eller borrelios, är en bakteriell infektionssjukdom som överförs via fästingar.[1] Det vanligaste symtomet är hudutslag men man kan senare också utveckla nervsmärtor, ledbesvär och ansiktsförlamning. Kraftig infektion kan dessutom ge huvudvärk, trötthet och psykiska symtom. Infektionen kan behandlas med en kortvarig antibiotikakur.[2]

Enligt vissa finns även en kronisk form av sjukdomen, som uppvisar många olika symtom, men som inte kan påvisas med blodprover. De som påstår det anser att sjukdomen kräver behandling med flera månaders antibiotikainjektioner. Det finns inte något vetenskapligt stöd för denna teor

Borrelia får man av en infektion från en mikroorganism som överförs från en blodsugande fästing.

Varför får man borrelia?
Borrelia får man av en infektion från en mikroorganism som överförs från en blodsugande fästing. Fästingen sitter i högt gräs eller liknande och väntar på att en potentiell värd ska vandra förbi.

Om du får en fästing har den oftast satt sig på ett varmt, fuktigt och mörkt ställe på din kropp, till exempel i ljumsken eller i armhålan, men den kan också sätta sig på andra ställen. När fästingen har hittat en passande plats på din kropp, sticker den sin sugsnabel i dig. Den är en parasit som lever på ditt blod.


Oftast lämnar fästingen dig efter ett tag, eller så tar du bort fästingen utan att det händer något mer. Men ibland bär fästingen på en bakterie, Borrelia burgdoferi, i sitt matsmältningssystem. Denna bakterie kan överföras till dig och du smittas då med borrelia.

Vilka symtom ger borrelia?
Ofta upptäcker man fästingen som det första tecknet på att något är fel, men ibland märker man inte att man har blivit biten av en fästing. Även om man har blivit biten är det inte säkert, eller ens sannolikt, att man får borrelia.

Den första varningssignalen är ofta ett rött område runt stället där fästingen bet. Området blir gradvis större och större och har ofta ett blekt parti i mitten. Tillståndet kallas erythema migrans och kan även förekomma på andra ställen på kroppen än just där fästingen bet. En del människor får många sådana fläckar. Det tar ofta mellan en och fyra veckor från att man blivit biten, till att man utvecklar erythema migrans.

Samtidigt som man får erythema migrans känner vissa sig trötta, får huvudvärk, lätt feber, led- och muskelsmärtor, samt svullna lymfkörtlar.