Drinking gel.

ALOE VERA DRINK GEL: Honung - Persika - Sivera.

En ren naturprodukt från växten. Aloe Vera Barbadensis Miller. LR`s Aloe Vera hittar vi i på riktigt soliga platser i Mexico, där växten kan suga i sig allt det goda från både jorden och solen! Bladen på växten har ett yttre tunt grönt skal och innanför fylls bladen med en genomskinlig gel som man tar tillvara på precis som den är. Det blir ren Aloe Vera drink gel!


Har egenskaper som bland annat hjälper dig med olika hudproblem av skiftande slag. Många som har problem med psoriasis, akne eller rosacea dricker Aloe Vera drink gel för att kroppen själv ska ta upp de ämnen som behövs och använda dem vid bildandet av ny hud. En Aloe Vera som fått växa upp på ett bra sätt innehåller både vitaminer, mineraler, enzymer och andra näringsämnen. Men det är inte bara hudproblem som Aloe Vera juice kan hjälpa dig att lindra. Den hjälper dagligen många personer som har problem med magen. Aloe Vera drink gel höjer PH-värdet i magen vilket är precis den effekt man vill ha om man har så kallad sur mage. Men även mer omfattande magproblem som magkatarr (dyspepsi) och magsår samt överkänslig tarm (IBS Irritable Bowel Syndrome) har Aloe Vera drink gel visat sig kunna hjälpa mot.

Man kan även dricka Aloe vera drink gel för att vårda huden, håret med viktiga ämnen eller blanda ut den med vatten och få en lättflytande Aloe Vera dryck till träningspasset. Har man problem med exempelvis rosacea eller psoriasis kan Aloe vera drink gel ge lindring.
Har man en krånglande mage med IBS kan Aloe Vera gel vara en bra lösning för att lugna magen. Har man någon typ av problem med huden brukar valet av produkt falla på hur bra respons man får. Den som har rosacea brukar föredra att använda Aloe Vera drink gel och komplettera med någon produkt ex. Concentrate eller Propolis som innehåller höga mängder Aloe Vera. Om man gör något som orsakar att rosacea blossar extra mycket, som efter ansträngning, stark mat eller liknande kan man dock stödja extra genom att smörja med ren gel. För personer med rosacea rekommenderas att alltid använda ansiktskräm som innehåller rikliga mängder Aloe Vera varje dag. Det gör att huden hela tiden får del av Aloe Vera.
För personer med psoriasis kan förhållandet vara tvärtom. Ofta föredrar man att att smörja gel direkt på drabbade områden för att ge extra stöd med Aloe Vera drink gel under de perioder då man har mest besvär. Psoriasis har ofta den inverkan att det går upp och ner i perioder under året. Men hur valet mellan de båda produkterna blir är oftast helt individuellt beroende på en rad personliga omständigheter och hur omfattande besvär man har.

Acemannan är en D-isomeren mukopolysackarid i aloe vera blad. Denna förening har varit kända för att ha immunstimulerande , antivirala , antineoplastiska och gastrointestinala egenskaper.

Kemisk struktur och egenskaper.
Acemannan s monomer är mannoacetate förenade genom β-1,4- glykosidbindningar. Denna polymer är hydrofil : Den har 50 vätebindning acceptorer, 19 vätebindningsgivare och en fördelningskoefficient av -3,27. Därför dess permeabilitet (och därmed biotillgänglighet till) har gjorts vara 1 enligt Lipinsky s Rule of Five.

Immunostimulant egenskaper.
Acemannan har visats inducera makrofager att utsöndra interferon (INF), tumörnekrosfaktor-α ( TNF-α ) och interleukiner (IL-1); Därför kan det bidra till att förhindra eller upphäva virusinfektion . Dessa tre cytokiner är kända för att orsaka inflammation och interferon frisätts som svar på virusinfektioner. In vitro- studier har visat acemannan att inhibera HIV- replikation; emellertid, in vivo har studier varit resultatlösa.

Acemannan närvarande används för behandling och klinisk behandling av fibrosarkom hos hundar och katter. Administration av acemannan har visat sig öka tumör nekros och långvarig värd överlevnad; Djuren har visat lymfatisk infiltration och inkapsling.

Föreningen har visat sig ha en LD50 av> 80 mg / kg och LC50 > 5000 mg / kg IV.